Misja

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE TRANSPORTU, ENERGETYKI, MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I OCHRONY PRACY  /OSTEMBiOP/

Celem Stowarzyszenia są  między innymi działania w kierunku poprawy jakości i ekonomiki transportu, efektywności  energetyki,  rozwoju mechanizacji budownictwa, popularyzacji ochrony pracy oraz reagowanie na problemy wynikające z bieżących potrzeb  tychże gałęzi  gospodarki narodowej. Nadrzędne zadanie to przeciwdziałanie bezrobociu   w obliczu narastającego kryzysu związanego bezpośrednio z  zastojem  na rynku budowlanym i transportowym. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Transportu, Energetyki, Mechanizacji Budownictwa i Ochrony Pracy jest  pierwszą i jedyną organizacją w Polsce zajmującą się między innymi zagadnieniami  mechanizacji budownictwa, zrzeszającą ośrodki szkolenia operatorów maszyn roboczych ze  szczególnym uwzględnieniem  problematyki bezpieczeństwa i ochrony  pracy operatorów legitymujących się uprawnieniami nadanymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Chcemy wykazywać nieprawidłowości  i nie pozostawać bierni wobec działań niezgodnych z prawem, nierzetelności i braku obiektywizmu w podejmowaniu decyzji przez  Instytucje nadrzędne mające bezpośredni wpływ na prawne aspekty decydujące niejednokrotnie o utrzymaniu się na rynku podmiotów gospodarczych.