Departament Mechanizacji Budownictwa

Cele nadrzędne:

  • Propagowanie proekologicznych kryteriów projektowania konstrukcji budowlanych i mechanicznych.
  • Wykazywanie błędów w wykonawstwie obiektów budowlanych a także przypadków wzmacniania konstrukcji prowadzących do katastrof.

 Cele

Każda mechanizacja jest wynikiem chęci przerzucenia cięższych i uciążliwych prac na maszyny. Maszyny mogą wykonać więcej pracy i szybciej. To prawidłowa tendencja. Ale pojawia się jeszcze jeden, nowy aspekt sensu mechanizacji wszelkiego rodzaju prac. Mianowicie dynamiczny rozwój gospodarki światowej wymusza coraz mocniej zwiększoną dbałość o ochronę tego co jest najcenniejszym skarbem dla nas czyli o nasze środowisko naturalne. Skutkiem tego trendu jest konieczność wdrażania nowych, bardziej złożonych technologii, które wymuszają dopasowanie do nich odpowiedniej mechanizacji.

Naukowcy analizują sytuację i alarmują:  „Średnia globalna temperatura może wzrosnąć o około 4 stopnie Celsjusza już w 2060 roku, a w najlepszym razie w 2070 roku - prognozują brytyjscy naukowcy. Jeśli emisje gazów cieplarnianych nie zostaną wkrótce zredukowane, to świadkami znacznie większych zmian klimatycznych będą ludzie obecnych pokoleń - powiedział serwisowi BBC Richard Betts z Met Office Hadley Centre”.

Zagrożenie to jest realne i dosyć bliskie. Wymusza działania w tym kierunku. Doskonalenie urządzeń mających chronić środowisko naturalne przed szkodliwymi skutkami emisji gazów i spalin do atmosfery to za mało. Musimy zwrócić uwagę również na inną możliwość ograniczania szkodliwej emisji poprzez minimalizowanie ilości użytych materiałów do budowy konstrukcji i wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych. To prowadzi w bezpośredni sposób do stosowania optymalizacji konstrukcji. Optymalna konstrukcja musi być zatem lekka, czyli wymagająca mniej materiału konstrukcyjnego. Konsekwencją jest zwykle inny kształt elementów konstrukcyjnych trudniejszych do wykonania w praktyce. Może to prowadzić to wyższych kosztów na wstępie, ale uwzględniając aspekt ekologiczny – ma sens.

Wykonawstwo lekkich i optymalnych konstrukcji wymaga stosowania precyzyjnej technologii  a zatem mechanizacji wszelkiego rodzaju prac w szerszym zakresie niż dotychczas.

                Jest też kolejny problem do rozwiązania. Uporczywe stosowanie do dzisiaj kryterium projektowania według minimum kosztów nie prowadzi do rozwiązań proekologicznych. Należy wprowadzić podejście systemowej oceny projektu przy jednoczesnej zmianie kryterium projektowania z kryterium minimum kosztów na kryterium minimum zużycia materiału. Przykładem może być katastrofa w elektrowni atomowej w Fukushimie w Japonii. Zastosowanie proponowanego kryterium projektowania wykluczyłoby zbudowanie w tym miejscu takiej elektrowni. Obecne skutki tej katastrofy są ogromne i trudne nawet do przeliczenie na straty finansowe.

Oficjalny bilans mówi o 15 880 zabitych oraz 2 694 zaginionych. Odnotowano znaczną emisję substancji promieniotwórczych. Była to największa awaria nuklearna od wybuchu reaktora w elektrowni w Czarnobylu w 1986 roku. 

Aż 120 ton radioaktywnej wody mogło wyciec z nieszczelnego zbiornika Zamknięta została strefa w promieniu 20 km od siłowni. Według rządu niektóre miejsca w pobliżu kompleksu przez lata nie będą nadawać się do zamieszkania. 

Rząd na odbudowę zniszczonych terenów planuje przeznaczyć ok. 270 mld dolarów. Jednak dotychczas wydano tylko 86 mld dolarów. Opanowanie sytuacji trwało 9 miesięcy, a zdemontowanie reaktorów zajmie ok. 40 lat. 

Od nas samych zależy to co będzie w przyszłości. Zatem kształcenie kadry musi już od dzisiaj być prowadzone pod kątem coraz wyższych wymagań bez względu na czas w którym te najbardziej zaawansowane technologie zostaną wdrożone.

 

Cele szczegółowe zostaną opublikowane po przyjęciu do realizacji konkretnych zadań.