Departament Energetyki

Cele nadrzędne

  • Propagowanie produkcji czystej energii
  • Wspieranie rozwiązań odnawialnych źródeł energii  /energia wody i wiatru, biomasa, biogaz, energia słoneczna oraz geotermalna i inna/
  • Systemowa ocena odnawialnych źródeł energii  według kryterium maksymalizacji ochrony środowiska naturalnego

Sektor energetyki jest odpowiedzialny za przetwarzanie dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych. Należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie. Stąd wynikają działania Unii Europejskiej polegające na zintegrowaniu polityki energetycznej z polityką ekologiczną. Produkcja „zielonej energii” w naszym kraju na przestrzeni kilku lat staje się coraz mniej rentowna. Obserwuje się kryzys na rynku zielonych certyfikatów. Hamowanie rozwoju takich inwestycji jest działaniem antyekologicznym. Potrzebna jest zatem dodatkowa analiza, systemowa, mogąca zmienić zaobserwowany trend.