Komisja egzaminacyjna Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego odmówiła wykonania egzaminu. Kursanci skierowali skargę do Ministerstwa Rozwoju

Dnia 12 marca 2017r., w jednym z Ośrodków Szkoleniowych na Lubelszczyźnie, nie odbył się egzamin kandydatów na operatorów maszyn roboczych i monterów rusztowań. Wyznaczona przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie czteroosobowa Komisja egzaminacyjna odmówiła wykonania  sprawdzianu z powodu rozbieżności finansowych. Powoływano się na pismo Dyrektora Instytutu znak: DN -075- 08/17 z dnia 28 lutego 2017 roku. W konsekwencji ponad 30 osób zostało bez uprawnień. Rozżaleni Kursanci skierowali skargą do Ministerstwa Rozwoju.