Odpowiedź Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju z dnia 8.12 2016r. w sprawie cennika usług Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Ministerstwo Rozwoju w sprawie cennika usług przekazało następującą informację: …. „Przeanalizowano wnikliwie cennik usług świadczonych przez IMBiGS w ramach realizacji postanowień § 23-26 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku . Stwierdzono, że zarówno rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkowa oceną zgodności wyrobów jak i obowiązujące do chwili wydania cennika rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność nie mają zastosowania do opłat ujętych w przedmiotowym cenniku usług Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego…”