Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pana Jerzego Witolda Pietrewicza z upoważnienia Ministra Gospodarki

Z upoważnienia Ministra Gospodarki  Pełnomocnik Rządu do spraw deregulacji gospodarczych Pan Jerzy Witold Pietrewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki poinformował (pismo znak BKA-N-051-8/3/14, BKA/280/14) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Transportu, Energetyki, Mechanizacji Budownictwa i Ochrony Pracy, że mając na uwadze potrzebę omówienia i wyjaśnienia spraw dotyczących współpracy Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z ośrodkami szkolenia operatorów maszyn i Stowarzyszeniem, zaplanowano spotkanie w siedzibie Ministerstwa Gospodarki z udziałem przedstawicieli Ministerstwa. Spotkanie jest przewidziane w trzeciej dekadzie miesiąca marca 2014 r.