Spotkanie w Departamencie Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Gospodarki

W dniu 4 kwietnia 2014 roku  z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, IMBiGS oraz OSTEMBiOP. Omawiano sprawy dotyczące szkolenia i egzaminowania operatorów maszyn roboczych. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Gospodarki Pan Roman Adamczyk oraz Naczelnik Wydziału w Departamencie Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Gospodarki Pan Henryk Nastalski.